Samsung nagla{ava sigurnost

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

U toku 2011. godine, kompanija Samsung je predstavila program koji nosi naziv Samsung for Enterprise i koji odlikuje dodatna sigurnost za mobilne ure|aje koji se koriste u poslovnim okru`enjima. Me|utim, ovaj program nije dao o~ekivane rezultate pa je u toku protekle godine Samsung najavio Knox program koji odlikuje napredniji nivo sigurnosti. Prvo je objavljen Knox 1.0 koji je podrazumijevao unaprije|enu verziju Androida, a Samsung Knox 2.0 objavljen je u toku februara i pru`a mogu}nost cloud baziranog kupovanja i kontrolu Samsungovih servisa i aplikacija uz Knox Marketplace koji nudi 150 poslovnih aplikacija.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.