Odron zatrpao saobra}ajnicu

Oslobodjenje - - TV PROGRAM - G. \.

Zbog odrona ve}ih koli~ina zemlje, ju~er oko 14 sati potpuno je obustavljen saobra}aj na magistralnom putu Banja Luka - Kotor-Varo{ na podru~ju Zabr|a. Zbog prekida saobra}aja stvorile su se kolone vozila iz pravca Kotor-Varo{i i Banje Luke. U Auto-moto savezu RS-a za Oslobo|enje je potvr|eno da su slu`be za odr`avanje magistralnog puta Banja Luka - Kotor-Varo{ obavije{tene o prekidu saobra}aja i da }e po~eti uklanjanje zemlje sa kolovoza.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.