3.05

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

е до­ход­ност­та, при ко­я­то Бъл­га­рия пла­си­ра 10-го­диш­ни об­ли­га­ции за поч­ти 3 мл­рд. лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.