10

Capital - - СПОРТ >> -

млн. лв. е сче­то­вод­на­та за­гу­ба на фут­бол­ния клуб „Бо­тев“(Плов­див) са­мо за 2013 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.