ВИЦ НА СЕД­МИ­ЦА­ТА

Capital - - ИМЕНА -

Уруг­вайс­ки­ят фу­тоб­лен на­ци­о­нал Лу­ис Су­а­рес се оба­дил на же­на си по те­ле­фо­на и ка- зал:

- Скъ­па, не ме ча­кай, ще ве­че­рям със съ­от­бор­ни­ци!

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.