29.06, Ро­до­пи

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Фес­ти­вал на ди­ви­те цве­тя в се­ла­та Сми­лян, Мо­ги­ли­ца и Гор­на Ар­да, об­щи­на Смо­лян.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.