28 и 29.06, Со­фия

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Опе­ра „Бо­рис Го­ду­нов“пред храм-па­мет­ник „Св. Ал. Нев­с­ки“по слу­чай 100 го­ди­ни от рож­де­ни­е­то на Бо­рис Хрис­тов, 21:00 ч. Би­ле­ти: 11 - 110 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.