29.06, Плов­див

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Лек­ция ис­то­рия на ди­зай­на на Пол Стир­тън, пре­по­да­ва­тел в Bard Graduate Center, Ню Йорк. В рам­ки­те на One Design Week, ки­но „Кос­мос“, от 15:00 ч., вход сво­бо­ден.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.