28.06 - 4.07, Бал­чик

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Меж­ду­на­ро­ден фес­ти­вал за къ­со­мет­раж­но ки­но в „ Дво­ре­ца“, вход сво­бо­ден. Още на стр. 4 www. inthepalace.com

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.