1.07 - 30.09, Бур­гас

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Фес­ти­вал на пя­съч­ни­те фи­гу­ри - 65 пер­со­на­жи, парк-езе­ро „Бур­гас“, от 9:00 - 22:00 ч., би­ле­ти: 3 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.