30.06 - 15.07, Со­фия

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Фо­то­из­лож­ба mOtherArmenia с ра­бо­ти­те на шест фо­тог­раф­ки. В „Чер­ве­на­та къ­ща“, вход сво­бо­ден.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.