5 - 27.07, Фран­ция

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Tour de France - ко­ло­ез­дач­на оби­кол­ка на Фран­ция - 3664 км по сел­с­ки, пла­нин­с­ки и крайб­реж­ни пъ­ти­ща. www.letour.fr

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.