3.07, Со­фия

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Пре­ми­е­ра на ар­хе­о­ло­ги­чес­ки три­лър “Ус­мив­ка­та на ку­че­то” на Ди­ма­на Трън­ко­ва, га­ле­рия „Ра­кур­си“на ул. „Хан Крум“4, на­ча­ло 19:00 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.