5.07, Плов­див

Capital - - П?? Ъ?Т?Е?В?О?Д?И??Т?Е?Л -

Опе­ра „ Дон Кар­лос“, част от фес­ти­ва­ла Opera Open, „Ан­ти­чен те­а­тър“, старт 21:00 ч., би­ле­ти: 11 - 33 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.