4.5

Capital - - СПОРТ -

ми­ли­о­на ле­ва са раз­хо­ди­те на „Лев­с­ки“за пър­во­то по­лу­го­дие на 2015 г. при 2 млн. лв. при­хо­ди.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.