30

Capital - - КОМПАНИИ -

юни е да­та­та, на ко­я­то на спе­ци­ал­на це­ре­мо­ния ще бъ­де пред­с­та­ве­на кла­са­ци­я­та „Ка­пи­тал 100“за най-го­ле­ми­те ком­па­нии през 2014 г.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.