Ла­че­ни­те обув­ки на Джон Бур­ман

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Низ от случ­ки-анек­до­ти, мо­мен­ти на пре­о­до­ле­ни пре­пят­с­т­вия, ос­ме­ни и пре­ца­ка­ни на­чал­ни­ци в сти­ла на „Па­раг­раф 22“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.