4.97%

Capital - - СЕДМИЦАТА -

е сред­ни­ят лих­вен про­цент, при кой­то са от­пус­ка­ни жи­лищ­ни кре­ди­ти в стра­на­та през юни, по­каз­ват дан­ни­те на БНБ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.