Сво­бо­да в ко­си­те

Capital - - КАРИЕРИ -

Ко­га­то хва­неш сам кор­ми­ло­то или въ­же­та­та и по­е­меш пъл­на­та от­го­вор­ност за оце­ля­ва­не­то си

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.