Бъл­га­рия ця­ла в не­го ще вле­зе

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #04 -

97 млн. лв. са по­хар­че­ни до мо­мен­та за из­гот­вя­не на кар­ти и ре­гис­т­ри на имо­ти в стра­на­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.