1.02

Capital - - КАЛЕНДАР -

По дейс­т­ви­тел­ни случ­ки и ате­ли­е­та. Ху­дож­ни­ци­те Ро­сен Мар­ков­с­ки и Ни­ко­лай Дим­чев­с­ки ще из­пъл­нят своя ав­тор­с­ка му­зи­ка с енер­ги­чен ри­тъм на ка­хон и емо­ци­о­нал­на ки­та­ра. В club Maze, вход: 5 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.