Пе­ти­ят за­кон на Пе­ев­с­ки

Capital - - Съдържание #06 -

След ка­то “оп­ра­ви” КТБ, Де­лян Пе­ев­с­ки ре­ши да ре­гу­ли­ра и ме­ди­и­те

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.