Все по-крат­ки­ят жи­вот на смар­т­фо­ни­те

Capital - - Съдържание #21 -

Го­ле­ми­те ком­па­нии пус­кат хи­то­ви те­ле­фо­ни на все по-мал­ки ин­тер­ва­ли от вре­ме

| 40-43

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.