По­ток, кой­то се за­ба­вя, но не спи­ра

Capital - - Съдържание #21 -

Ак­ти­ви­те на вза­им­ни­те фон­до­ве про­дъл­жа­ват да се по­ви­ша­ват, ма­кар и с по-ба­вен темп

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.