Ро­зо­ви илю­зии

Capital - - Съдържание #21 -

Доб­ри­ят кли­мат и ви­со­ки­те це­ни до­ве­до­ха до свръх­п­ро­из­вод­с­т­во в До­ли­на­та на ро­зи­те

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.