Хар­ти­ен поз­д­рав с до­ба­ве­на стой­ност

Capital - - Съдържание #21 -

IGreet раз­ра­бот­ва поз­д­ра­ви­тел­ни картички, към ко­и­то има до­ба­ве­ни вир­ту­ал­ни изоб­ра­же­ния

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.