//КЗК Сдел­ка­та за „Но­ва“по но­ва го­ди­на

Capital - - Съдържание #22 -

Ко­ми­си­я­та за защита на кон­ку­рен­ци­я­та за­поч­на за­дъл­бо­че­на про­вер­ка на по­куп­ка­та от чеш­кия PPF

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.