Хъ­бът „Бал­кан“ос­та­ва ми­раж

Capital - - Съдържание #22 -

Ру­сия обе­ща тръ­ба от „Тур­с­ки по­ток“към Бъл­га­рия, с ко­е­то да под­к­ре­пи ста­ра­та идея на Бо­ри­сов

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.