Аут­сор­синг ре­во­лю­ция

Capital - - Съдържание #22 -

Новите тех­но­ло­гии про­ме­нят сек­то­ра, а в Бъл­га­рия той има шан­со­ве за все по­го­лям рас­теж

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.