Алек­сан­дър Про­цен­ко, пред­се­да­тел на из­пъл­ни­тел­ния ко­ми­тет на „Али­анц Бъл­га­рия хол­динг“

Capital - - Съдържание #22 -

| 52-53

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.