Па­ри­те пър­во ид­ва­ха в пли­ко­ве, пос­ле в чу­валш

Capital - - Съдържание #22 -

Лип­са­та на об­ви­не­ния за фи­нан­си­ра­не­то на Ни­ко­лай Ба­ре­ков и пар­ти­я­та му от КТБ е ярък при­мер за ко­руп­ци­я­та в про­ку­ра­ту­ра­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.