Мом­чил Бо­я­джи­ев, из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Ор­га­хим“

Capital - - Съдържание #22 -

| 54-56

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.