След го­ле­мия при­лив ид­ва от­лив

Capital - - K3 -

Вто­ри ме­сец ак­ти­ви­те на ин­вес­ти­ци­он­ни­те фон­до­ве в ЕС от­чи­тат не­тен спад

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.