Ела­те, хи­ля­ди сту­ден­ти

Capital - - K1 -

Ши­ро­ки­ят при­ем обез­с­мис­ля със­те­за­тел­ния прин­цип за вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние и вло­ша­ва ка­чес­т­во­то му

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.