Ст­ро­еж на 2760 м над мор­с­ка ви­со­чи­на

Capital - - K1 -

След две го­ди­ни ад­ми­нис­т­ра­тив­ни спън­ки под­мя­на­та на зас­ло­на в Пи­рин за­поч­на през ав­густ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.