Кра­ят на не­у­яз­ви­мия Пу­тин

Capital - - K1 -

Не­до­вол­с­т­во­то сре­щу вди­га­не­то на пенсионната въз­раст сло­жи край на илю­зи­я­та за не­до­се­га­е­мия рей­тинг на пре­зи­ден­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.