6 и 7.10

Capital - - Свободно Време -

Bulgaria Tattoo Expo. Чет­вър­то из­да­ние на съ­би­ти­е­то, ко­е­то съ­би­ра в ня­кол­ко за­ли сто­ти­ци tattoo ар­тис­ти, със­те­за­ва­щи се в кон­кур­с­на прог­ра­ма, и още по­ве­че по­се­ти­те­ли. Виж­те как­во ново по ко­жа­та – ос­вен ри­сун­ки ще има и му­зи­ка от бан­ди­те Urban Grey и Der Hunds. На етаж 5 на НДК - за­ли 7, 8, 9 плюс фо­а­йе­та­та. Би­ле­ти и ин­фор­ма­ция тук: www.bulgariatattooexpo.com

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.