В Бъл­га­рия ди­зе­лът по­беж­да­ва

Capital - - K2 -

За пър­ви път за пос­лед­ни­те три го­ди­ни бъл­гар­с­ки­ят ав­то­парк рас­те, но с ко­ли над 20 го­ди­ни

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.