Още дър­жав­ни ми­ли­о­ни в дуп­ка­та „Гер­гов“

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Дър­жав­на­та бан­ка е из­ку­пи­ла кре­ди­ти­те към не­го­во­то “Слън­чев ден”

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.