Кой по­ръч­ва му­зи­ка­та

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Ин­тер­нет про­ме­ни бъл­гар­с­кия му­зи­ка­лен биз­нес, но пос­тъп­ле­ни­я­та от­там все още са мал­ки

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.