Са­мо един удар на рек­лам­ния тъ­пан

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

Са­мо ед­но сре­бър­но от­ли­чие спе­че­ли българска аген­ция на меж­ду­на­род­ния кон­курс Golden Drum

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.