Ho­raire de la série

La Tribune - - CANTONNIERS DE MAGOG -

Match #1: Jeu­di 15 fé­vrier Aré­na de Ma­gog, 19h30 Match #2: Ven­dre­di 16 fé­vrier Aré­na de Ma­gog, 19h Match #3: Di­manche 18 fé­vrier Com­plexe spor­tif d’Amos, 19h

Match #4: Lundi 19 fé­vrier Com­plexe spor­tif d’Amos, 19h (si né­ces­saire)

Match #5: Mar­di 20 fé­vrier Com­plexe spor­tif d’Amos, 19h (si né­ces­saire)

Newspapers in French

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.