“Sent­me­nat” no de­frau­dó en La Palma

La Cuarta - - AL GALOPE -

Pri­me­ra. Ima­ran­ga­tu. del stud Es­tos no Fa­llan, A. Co­va­rru­bias. Div.: $6,90; $3,40; $3,40; $2,00; $1,90; $1,50 Se­gun­da. Re­vo­lu­cio­na­rio. del stud Ma­triar­ca, V. Ra­mí­rez. Div.: $8,80; $2,40; $2,40; $1,60; $1,10; $1,80 Ter­ce­ra. An­da Por El Jardin. del stud Fi­li­pino, M. Mar­tí­nez. Div.: $3,20; $1,70; $1,70; $1,10; $1,10; $1,60 Cuar­ta. Ro­ble Gran­de. del stud Azó­car G. Jo­nat­han, F. Oli­va­res. Div.: $3,90; $1,80; $1,80; $2,00; $2,50; $2,40 Quin­ta.. Silk Cul­tu­re. del stud Chiu Chiu, V. Mi­ran­da.Div.: $2,20; $1,40; $1,40; $1,20; $1,10; $1,50 Sex­ta. Tra­ba­ja Bal­de­ci­to. del stud El Me­ro Me­ro, J. Gua­jar­do. Div.: $2,80; $1,50; $1,50 Sép­ti­ma. Audemars. del stud Amid, R. Fuen­za­li­da. Div.: $7,80; $3,50; $3,50; $2,80; $8,40; $5,20 Oc­ta­va, Sent­me­nat . del stud Mad Max, E. To­le­do. Div.: $2,50; $1,60; $1,60; $1,30; $2,50; $3,00 No­ve­na. To­cas Mi­ra­cle. del stud Urra, P. Sua­rez. Div.: $2,60; $1,60; $1,60; $1,60; $2,10; $2,10 Dé­ci­ma. Huff. del stud Ar­ti­gas, M. Mar­tí­nez. Div.: $3,80; $1,80; $1,80; $1,10; $1,20; $1,10

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.