“VER­DA­DES OCUL­TAS” (2017)

La Cuarta - - ESP -

22,6 pun­tos de ra­ting

Tal co­mo ocu­rrió en la an­te­rior tran­si­ción en­tre cu­le­bro­nes de la tar­de, “Ver­da­des Ocul­tas” vio la luz a la co­li­ta del pe­núl­ti­mo ca­pí­tu­lo de “Aman­da”, la te­le­se­rie ré­cord en esa fran­ja.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.