Fra­ses úti­les y mo­dis­mos

La Hora - - País -

De­je ba­jar an­tes de su­bir

● Ki­te moun desann an­vanw mon­te.

Res­pe­ta la lí­nea ama­ri­lla

● Res­pek­te liy jon nan.

Aten­ción, las puer­tas abren ha­cia aden­tro

● Atans­yon, pot yo fe­men pa ann­dan.

Aga­rrar pa’l le­seo

● Bur­lar­se de: Pa­se nan be­tiz.

Ba­cán

● Muy bien, muy bueno: Bon ba­gay.

Ca­bro

● Mu­cha­cho, jo­ven: Jenn­jan.

Co­pe­te

● Tra­go: Ta­fia.

De­jar la es­co­ba

● Ar­mar un des­or­den: Fè yon gwo de­zòdn.

Ha­cer­se el lo­co

● Fin­gir: Fen­te.

Po­lo­lear

● Es­tar de no­vios: Ren­men.

¿Qué on­da?

● ¿Qué pa­sa?: Sak pa­sew.

¡Ya poh! ● Apú­ra­te: Fè ra­pid.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.