ESTRÓ THE RITZ CARL­TON SAN­TIA­GO

La Tercera - Club La Tercera - - RUTA GASTRONÓMICA -

RES­TAU­RAN­TE DEl Alcalde 15, Las Con­des

T2 2470 8585 WWWes­tro.cl H lu­nes a do­min­go de 6.30 a 10.30hrs (desa­yuno); de 12.30 a 16 (al­muer­zo) y de 19 a 23 hrs (ce­na)/ Brunch los do­min­gos de 13 a 16hrs

+ res­tau­rant.re­ser­va­tions@rit­zcarl­ton.com

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.