11%

La Tercera - Especiales2 - - Portada -

del to­tal en ven­tas de de­par­ta­men­tos del Gran San­tia­go en 2016 co­rres­pon­die­ron a la co­mu­na de San Mi­guel, de acuer­do a da­tos de GfK Adi­mark.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.