Viu Ma­nent

La Tercera - MT MAG Motores - - En­tre Co­pas -

» Re­ser­va Mal­bec » Va­lle de Col­cha­gua 2016 » $ 4.900.

Mu­cha fru­ta ro­ja en na­riz y en bo­ca tam­bién. Viu Ma­nent uti­li­za el Mal­bec, una de las va­rie­da­des es­tre­llas de la bo­de­ga, en es­te ro­sa­do, ideal pa­ra acom­pa­ñar al­gu­nos pla­tos de co­mi­da chi­na, char­cu­te­ría y que­sos sua­ves. Tie­ne, ade­más, un 15% de Sy­rah.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.