DES­TA­CA­DOS TV

The Spi­rit

La Tercera - - CARTELERA DE CINE SALAS -

El di­bu­jan­te de his­to­rie­tas Frank Mi­ller lle­vó al ci­ne el có­mic de su co­le­ga Will Eis­ner, en es­ta cin­ta que mues­tra có­mo The Spi­rit (Ga­briel Macht) po­ne a prue­ba su ca­pa­ci­dad pa­ra ga­nar­le a la muer­te, an­te los pla­nes del vi­llano Oc­to­pus (Sa­muel L. Jack­son).

14.20

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.