1995

La Tercera - - PORTADA -

Se re­fi­rió a un pre­jui­cio in­glés de que a los es­co­ce­ses les gus­ta be­ber, pa­ra pre­gun­tar­le a un ins­truc­tor de ma­ne­jo es­co­cés: “¿Có­mo los lo­gra man­te­ner ale­ja­dos de la be­bi­da el tiem­po su­fi­cien­te pa­ra que pa­sen la prue­ba?”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.